În anul școlar 2020-2021 organizăm concurs de admitere la școala de maistri, specialitatea maistru electrician centrale, stații și retele electrice.

Conditii de inscriere :

  1. absolventi de liceu cu sau fara diploma de bacalaureat, care poseda atestat profesional sau certificat de calificare obtinut prin invatamantul liceal/profesional in profilul scolii de maistri;
  2. vechime in productie de cel putin trei ani, pana la inceperea anului scolar, intr-o meserie corespunzatoare specializarii oferite de scoala de maistri;

   Acte necesare pentru inscriere :

  • cerere de inscriere tip ( se completeaza la depunerea dosarului);
  • diploma de bacalaureat in copie legalizata
  • foaia matricola IX-XII/XIII;
  • certificat de nastere copie legalizata;
  • copie dupa cartea de munca certificata de catre angajator;
  • adeverinta din care sa rezulte vechimea in specialitate (electrician)
  • adeverinta medicala, eliberata de medicul unitatii sanitare la care este arondata intreprinderea. Din adeverinta trebuie sa rezulte ca persoana respectiva nu are contraindicatii medicale pentru specializarea respectiva.

Se va sustine concurs de admitere numai in cazul in care numarul candidatilor depaseste numarul de locuri .