În atenția candidaților înscriși la Examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020

 

Candidații înscriși la Colegiul Tehnic Energetic, promoția curentă sau promoțiile anterioare, vor susține Examenul de Bacalaureat în unitatea noastră.

 

Ditecțiunea