Scurt istoric

Colegiul Tehnic Energetic este singura școală din București care pregătește specialiști în domeniul energetic.

Sub această denumire este cunoscut din anul 2001, dar are o lungă istorie, fiind înființat în anul 1910 sub numele de “Școala de arte și Meserii”.

Din anul 1995, în programul PhareVET Ro9405, ca școală de demonstrațiepentru domeniul energetic, unitatea școlară a beneficiat de o dotare deosebită a laboratoarelor de specialitate.

Profesorii și elevii au participat la diferite programe educaționale: Leonardo da Vinci, Socrates, Programul de învățare pe tot parcursul vieții, finalizate cu schimburi de experiență și/sau cursuri de formare în țări ale Uniunii Europene. În prezent, sunt în derulare programe de cooperare cu școli din: Austria, Germania, Italia, Lituania, Olanda, ce deschid perspective spre o bună pregătire de cultură generală și de specialitate

Misiune

Să formeze tineri educaţi, responsabili, foarte bine pregătiţi având competenţe educaţionale şi profesionale care să le permită integrarea rapidă în societate.

Oferta curriculară şi extracurriculară, programele educaţionale corespundnevoilor şi motivaţiilor potenţialilor elevi. Colegiul tehnic impune o dezvoltare în direcţia profesionalizării specifice astfel ca la finalitatea studiilor, absolventul să aibă competenţe de cunoaştere, de execuţie şi sociale necesare pentru a face faţă nevoilor unei societăţi în schimbare.

Fiind singura şcoală ce pragăteşte specialişti în domeniul energetic, din această zonă de dezvoltare, şcoala are misiunea de a furniza cadrul educaţional care să permită recrutarea absolvenţilor în instituţiile de învăţământ superior de profil precum şi pentru agenţi economici particulari şi de stat.

Pregătirea tinerilor pentru a fi cetăţeni ai unei Europe Unite, educarea lor în spiritul cetăţeniei democratice.

Viziune / Obiective

Şcoala ca instituţie de cultură şi educaţie transmite cunoştinţe şi formează valori fundamentale respectate şi promovate, al căror beneficiar direct este  elevul.

În parteneriat cu ceilalţi factori interesaţi de educaţie, şcoala trebuie să creeze un mediu favorabil astfel încât fiecare elev să-și atingă maximum de capacitate intelectuală, morală, emoţională şi de lucru în echipă.

Obiective

Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională;

Asigurarea calităţii procesului educativ;

Parcurgerea integrală a materiei conform programelor şcolare, notarea ritmică şi corectă a elevilor;

Pregătirea elevilor pentru susţinerea examenelor.