PREZENTARE LICEU: http://toe.hubproedus.ro/licee/colegiul-tehnic-energetic/

 

Nivelul
Clasa
Forma de Invătământ
Filiera/
Domeniul
Profilul
Specializare /calificare
Nr. clase
Nr.
elevi

Liceal

a IX-a

Zi

Teoretica

Uman

Filologie

2

52

Liceal

a IX-a

Zi

Teoretică

Real

Matematică – informatică

1

26

Liceal

a IX-a

Zi

Tehnologică/ Electric

Tehnic

Tehnician  energetician

1

24

Liceal

a IX-a

Zi

Tehnologică/ Mecanica

Tehnic

Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii

0,5

12

Liceal

a IX-a

Zi

Tehnician electromecanic

Tehnic

Tehnician electromecanic

0,5

12

Liceal

a IX-a

Zi

Tehnologică / Turism şi alimentaţie

Servicii

Tehnician în hotelărie

1

24

Profesional Dual

a IX-a

Zi

Electric

Tehnic

Electrician exploatare centrale, staţii și rețele electrice

Electrician exploatare joasă tensiune

0,5

0,5

30

Liceal

a IX-a

Frecvenţă redusă

Teoretică

Real

Matematică – informatică

2

56

Postliceal

An I Şcoala de maiştri

Zi

Tehnologică/Energetică

Tehnic

Maistru  electrician centrale staţii şi reţele electrice

Maistru Termoenergetică

0,5

0,5

28