ANUNȚ

ÎNSCRIEREA PENTRU CLASA a IX-a LICEU ZI

SE FACE LA SECRETARIATUL UNITĂȚII ÎN PERIOADA 25 – 30 IULIE 2024ÎN INTERVALUL ORAR:

joi, 25 iulie: 900-1200  și   1300-1600

vineri, 26  iulie: 900-1200  și   1300-1600

sâmbătă, 27 iulie: 900-1200

luni și marți, 29 iulie și 30 iulie: 900-1200  și   1300-1600

Documentele necesare :
– cererea de înscriere (se descarcă de aici);
– certificat de naștere elev (copie);
– cartea de identitate: elev și părinți/tutore (copie);
– adeverința cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a 
(original);
– foaia matricolă pentru clasele V-VIII (
în original cu calculul mediei generale);– diploma de absolvire a învățământului gimnazial (original);
– fișa medicală 
(original);

– hotărâre divorț/hotărâre încredințare a minorului – UNDE ESTE CAZUL;
– certificatul de deces al părintelui – UNDE ESTE CAZUL.

Candidații care, în perioada menționată, nu își depun dosarele de înscriere se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia județeană.

DIRECTOR,

Prof. Ing. Ghergu Diana