În perioada 01 noiembrie – 05 decembrie 2021, la Colegiul Tehnic Energetic, s-au desfășurat atelierele de Public Speaking în cadrul proiectului ”Young Speakers”, finanțat nerambursabil din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București, prin Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.

Profesor Coordonator Paula Cîmpeanu

Despre proiectul YOUNG SPEAKERS:

 Scopul: Dezvoltarea competențelor de vorbire și prezentare ale tinerilor prin educație non-formală

Domeniul: Educație

Descriere detaliată a atelierelor de Public Speaking din cadrul proiectului Young

Caracteristici ale vorbitorului în public: Cursanții vor cunoaște de la trainer, calitățile pe care trebuie să le aibă un vorbitor bun în public. De asemenea, se va analiza și din punct de vedere tehnic ce caracteristici trebuie să aibă acesta(conceptor al discursului, proiectant al discursului, organizator și evaluator al discursului).

Fazele pregătirii unei prezentări: Cursanții vor învăța despre etapele prezentării respectiv: marketing, proiectare, organizare, evaluare și revizuire. Cursanții vor învățta despre importanța cunoașterii publicului căruia i se adresează, de valorile acestuia, de nivelul de cunoștințe. În funcție de acestea, cum să se documenteze pentru stabilirea discursului și cum să își seteze scopul în discurs. După care, aceștia vor învăța cum să filtreze informațiile, cum să insereze activități practice în discurs, logistica necesară atunci când sunt speakeri, aranjarea sălii, cum să își seteze timpul pentru fiecare activitate în parte, cum să își evalueze prezentarea din fața publicului. De asemenea, vor învăța despre structura și design-ul prezentării(structura slide-uri, fonturi, culori, backround, greșelile gramaticale). Mai mult, aceștia vor învăța prin exerciții practice despre instrumente digitale ce le pot folosi în prezentări(Canva, Snapseed, Jamboard, Zoom, Ice Cream Recorder, Mentimeter, Kahoot).

Tot în faza de pregătire a unei prezentări, cursanții vor învăța despre feedback(evaluativ, prescriptiv și descriptiv) și despre importanța acestuia în evaluarea programului și a vorbitorului în public.

Tehnici de structurare a discursului:  Cursanții vor învăța despre cuvintele de tranziție, structurarea potrivită a discursului, metoda PREP și beneficiile acesteia, greșeli comune în pregătirea discursului, efectele lipsei de pregătire a acestuia. Cursanții vor primi fișe de lucru pe care vor lucra individual, după care se vor discuta aceste fișe.

Tehnici de învățare și repetare a discursului: Cursanții vor învăța despre tehnicile îmbinării imaginilor, nivelării și MIVO. Cursanții vor primi șabloane de lucru individuale și apoi vor vorbi cu trainerul despre rezultatele obținute.

Gestionarea și controlul emoțiilor: Cursanții vor învăța despre importanța și dezvoltarea încrederii în sine, tehnici de dezvoltare a încrederii în sine, identificarea emoțiilor și ce reprezintă frica de scenă, moduri de a combate frica de vorbit în public și emoțiile ce rezultă din aceasta. Cursanții vor primi șabloane de lucru individuale și apoi vor vorbi cu trainerul despre rezultatele obținute.

Apariția și discursul în fața unei audiențe respectiv contact vizual, poziția corpului și gestica: Cursanții vor afla despre importanța gesturilor și mimicii, tipuri de mișcări ale mâinilor, perfecționarea gesturilor și mimicii, importanța limbajului corpului, tipuri de mișcări ale corpului, folosirea contactului vizual, importanța acestuia și tipuri de contact vizual. Cursanții vor primi șabloane de lucru individuale și apoi vor vorbi cu trainerul despre rezultatele obținute.

Cultivarea carismei: Cursanții vor învăța despre ce înseamnă un scop bine definit în discurs, despre importanța calității și a fluenței în vobire, cum putem îmbunătăți vocea prin exerciții specifice, importanța unui vocabular dezvoltat, evitarea ticurilor supărătoare și a cuvintelor de umplutură, dicția. Cursanții vor participa la exerciții de îmbunătățire ale acestor elemente.

Dozarea efortului, menținerea atenției active: tehnici de captare a atenției, exerciții pentru reglarea tonalității, intonației, claritatea vorbirii, ritmul vorbirii, timb vocal, transmiterea ideilor conținute, importanța pauzei în discurs.

Tipuri de respirație: Cursanții vor cunoaște elementele care participă la actul vorbirii (aparatul fono-respirator), exerciții pentru controlul respirației, Exerciții pentru reglarea tonalității, intonației, claritatea vorbirii, ritmul vorbirii, timbrul vocal, transmiterea ideilor conținute

Dicție și rostirea corectă: Exerciții pentru pronunția corectă a vocalelor și consoanelor(dicție)

Tipologii de participanți dificili: Cursanții vor învăța despre tipologiile participanților dificilir dar și metode de anihilare a acestora, dezvoltarea abilităților de control al publicului și antrenarea comportamentului specific unui lider.