Proiectul  ”Valorificarea experientei europene în educarea și formarea profesională a elevilor VEFP”,  2022-EY-BVET-0007 face parte din PROGRAMUL DE EDUCAȚIE, BURSE, UCENICIE ȘI ANTREPRENORIATUl Tinerilor din România -PROIECTE BILATERALE DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU DECIDENȚI POLITICI ȘI REPREZENTANȚI AI UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC (ÎPT).  

Agenția Națională Pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării profesionale (ANPCDEFP)  din România, împreună cu Directoratul Norvegian pentru Învăţământ Universitar şi Competenţe (HK-dir)  Iceland, Liechtenstein, Norway,  Norwegian Directorate for Higher Education and Skills (HK-dir) Norvegia şi The National Agency for International Education Affairs – AIBA, Liechtenstein.  a implementat un proiect bilateral în domeniul Invățâmântului Profesional şi Tehnic.

Activitatea principală în cadrul acestui proiect constă într-o vizită de studiu în Norvegia , cu durata de 4 zile. Pe parcursul vizitei de studiu s-au derulat activități în patru organizații publice și private implicate în pregătirea elevilor pentru ucenicie, facilitarea cooperării între educație și formare, asigurarea calității formării și furnizarea de practică a locului de muncă/ucenicie pentru elevi.

Participanții la vizita de studiu au derulat activități specifice care să contribuie la îmbunătățirea stagiilor de practică ale elevilor din școlile participante la proiect și/sau din România. Exemple: realizarea de CDL-uri, ghiduri de practică, propuneri de politici etc.

Participanții au fost:

 • Din fiecare școală cu proiectul aprobat vor participa un director și un profesor care predă disciplina de specialitate (ÎPT). In cazul CT ENERGETIC au participat director GHERGU DIANA CIREȘICA  și profesor inginer ÎPT ANGHEL CARMEN.
 • De asemenea, au participat 4 reprezentanți desemnați de Ministerul Educației și CNDIPT, cu responsabilități în învățământul preuniversitar ÎPT.

Instituții eligibile: Unități de învățământ din ÎPT din România care furnizează educație și formare pentru domeniile: mecanică, electronică, automată și construcții și care nu au beneficiat de fonduri pentru proiecte finanțate prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European .

Școlile participante la vizita din septembrie-octombrie  2023 au fost:

 • Colegiul  Tehnic Energetic București
 • Colegiul Tehnic Iuliu Maniu, Șimleu Silvaniei
 • Colegiul Tehnic ,,I.D.Lăzărescu” Cugir
 • Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări ”Caius Iacob” Arad
 • Liceul Tehnologic ”Ion I.C. Brătianu” Satu Mare
 • Scoala Profesionala Poiana Turda
 • Liceul Tehnologic de Vest Timișoara

Rezultate așteptate :

 • Preluarea de bune practici
 • Dezvolatre profesională și personală
 • Stabilirea de relații de colaborare cu unități de învățămât similare
 • Exersarea comunicării în limba engleză
 • Imbunătățirea atractivității domeniului tehnic pentru elevi
 • Dezvolatrea activităâilor cu caracter practic din școală, pe modele europene
 • Creșterea calității învățării
 • Implementarea standardelor de protecție a muncii și mediului în activitățile practice;
 • Aplicarea de metode învățare teoretică și practică dobândite ăn vizita de studiu;
 • Realizarea de materiale de învățare pe baza xperienâei din vizită;
 • Adaptarea CDL-urilor in urma prezentării exemplelor de bună practică agenților economici parteneri