APEL PENTRU SELECȚIA PARTICIPANŢILOR ÎN CADRUL PROIECTULUI DE MOBILITATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS + ÎN DOMENIUL FORMARE PROFESIONALĂ VET PROIECT CU NR. 2023-1-RO01-KA121-VET-000125412


❖ Aspecte generale:
Proiectul cu nr. 2023-1-RO01-KA121-VET-000125412 este implementat în perioada 01.06.2023- 31.08.2024 și aprobat în urma obținerii Acreditării Erasmus a ISMB cu nr. 2021-1-RO01-KA120-VET-000047087 pentru perioada 2022-2027.

❖ Scopul anunțului:
Prezentul anunț de selecție este în conformitate cu procedura ISMB cu nr. 3431/14.02.2024 și are ca scop selectarea celor 36 persoane – cadre didactice – profil tehnic (domeniile: electronică, automatizări, electric, energetic, informatică, mecanică, electromecanică, producție media, tehnici poligrafice, transporturi, fabricarea produselor din lemn, construcții, instalatii si lucrari publice, materiale de constructii, industrie textila si pielarie, chimie industrială), administratori de patrimoniu și inspectori școlari din cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București și din cele 6 școli partenere, membre în consorțiu: Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi”, Liceul Tehnologic ,,Nikola Tesla”, Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații ,,Gheorghe Airinei”, Colegiul Tehnic ,,Carol I” , Colegiul Tehnic Energetic și Colegiul tehnic ,,Mircea cel Bătrân”.

Pentru mai multe detalii: