DECLARAȚIA privind politica Colegiului Tehnic Energetic in domeniul calității

Noi nu încercăm să transformăm dorinţele elevilor în realitate, noi le depăşim!

De aceea, politica în domeniul calităţii a Colegiului Tehnic Energetic este exprimată astfel:

C.T.E.  este un colegiu de învăţământ al calităţii

Calitatea este pentru C.T.E.  principiul de bază în activitate

Calitatea înseamnă furnizarea de servicii care să satisfacă pe deplin

cerinţele explicite şi implicite ale elevilor

Îmbunătăţirea calităţii este reponsabilitatea fiecărui profesor al colegiului

Priorităţile noastre pentru atingerea acestei politici sunt:

satisfacţia elevilor şi părinţilor;

maximizarea eficienței activităţilor interne;

calitatea serviciilor noastre nu este un rezultat întâmplător ci unul obţinut cu perseverenţă, răbdare, competenţă şi însemnate cheltuieli;

calitatea se produce, nu se controlează.

Pentru îndeplinirea acestor deziderate, fiecare profesor al Colegiului Tehnic Energetic trebuie să fie pe deplin conştient de responsabilitatea personală faţă de calitatea procesului de educaţie făcut, criteriul fundamental fiind cel al valorii proprii adăugate.

Principiul nostru în activitate poziţionează elevul în centrul atenţiei tuturor activităţilor colegiului.