ANUNȚ

În data de 20.04.2019, între orele 9-11, elevii Centrului de Performanță – grupa a II-a sunt invitați să participe la Concursul PERM, pentru evaluarea competențelor dobăndite în cadrul cursului, în orele de pregătire de până acum. 

Prezența este obligatorie și reprezintă un criteriu în evaluarea finală și selecția pentru tabăra de vară.

 

Profesori îndrumători: prof. ing. Lungănoiu Corneliu, prof. ing. Mădularu Elena Veronica, prof. ing. Mădularu Mihai

 

Program desfășurare cursuri: 9.00 -11.00  sau 9.00- 12.00 în sâmbetele conform programei atașate.

Prezentare curs electronică aplicată, programare și elemente de mecanică  (1)

Gr.2.Prezentare curs electronica apl, progr si el de mec (1)

Norme de protecția muncii și PSI în laboratorul de electronică, informatică și mecatronică

Gr 2.NTSM (1)

Noțiuni de bază: UNITĂȚI DE MĂSURĂ

Gr.2.Notiuni de baza.UNITATI DE MASURA 1 (3)

Programa din Centrul de pregătire pentru performanță, disciplina electronică aplicată, programare și elemente de mecanică – 20 de ore

GR.2.PROGRAMA DIN CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERFORMANTA DISCIPLINA

Tabel cu elevii înscriși la cursurile PERM de la Colegiul Energetic in anul școlar 2018-2019

GR.2.TABEL CU ELEVII inscrisi la CURSUL CENTRULUI PERM DE LA COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC