Ofertă educațională 2021-2022

»Colegiul Tehnic Energetic este singura școală din București care pregătește specialiști în domeniul energetic.

»Sub această denumire este cunoscut din anul 2001, dar are o lungă istorie, fiind înființat în anul 1910 sub numele de Școala de arte și Meserii”.

»În anul 1995, Colegiul Energetic a fost inclus în programul PhareVET Ro9405, ca școală de demonstrație pentru domeniul energetic, unitatea școlară a beneficiat de o dotare deosebită a laboratoarelor de specialitate.

Începand din anul 2010 școala capătă un nou aspect, fiind reabilitată prin proiectul Băncii Europene de Investiții.

Dotarea școlii:

*Săli de clasă: 25

*Laboratoare : 18

  • 3 laboratoare de informatică

  • 6 laboratoare de cultură generală

  • 9 laboratoare tehnice de specialitate

*Cabinete școlare: 4 de cultură generală și de specialitate

*Sală de festivități

*Ateliere școală: 4

*Sala de sport cu o suprafață de 300 m2

*Biblioteca cu peste 30.000 volume

*Cabinet medicină generală

*Cabinet stomatologic

*Sistem supraveghere video cu 80 de camere pentru siguranța elevilor (interior și exterior)

*Aparatură de laborator

*Aparatură tehnică modernă

*Echipament informatic pentru procesul didactic

* Acces Internet.

Pentru pregătirea practică sunt încheiate parteneriate cu agenți economici importanți pe piața muncii: ENEL, RADET, ELECTROCENTRALE, S.C. CONTINENTAL S.A., S.C. SAVONY, PREMIER RESTAURANTS ROMANIA.

Școala dispune de resurse umane cu pregătire didactică deosebită, de resurse materiale și financiare care permit elevilor pe lângă o pregătire de cultură generală și de specialitate, deschiderea către valorile culturale ale lumii actuale și de integrare pe piața mincii.