Martie 2020, prof. ing. Anghel Carmen

Începând cu data de 1 septembrie 2010, Centrul Naţional de Dezvoltare a Invăţământului Profesional şi Tehnic CNDIPT, cu sediul în strada Spiru Haret nr. 10-12, sector 1, Bucureşti, 010176, telefon 021/310 08 39, fax 21/312 54 98, este beneficiarul unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru implementarea proiectului POSDRU/85/1.1/S/57551 “Îmbunătățirea calității educației și formării profesionale prin rețele parteneriale”.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea sistemului de educație și formare profesională inițială, prin dezvoltarea de instrumente și metodologii pentru implementarea Cadrului Comun European de Referință pentru Asigurarea Calității în formare profesională (EQARF) în învățământul profesional și tehnic (IPT), utilizând rețele parteneriale între școli.

Rețeaua la care a participat Colegiul Tehnic Energetic – București este formată din Colegiul Energetic – Râmnicu Vâlcea, Colegiul Tehnic Energetic – Cluj Napoca, Colegiul Tehnic “Traian Vuia” – Oradea, Liceul Tehnologic Energetic “D. Hurmuzescu” – DEVA, Liceul Tehnologic “Henri Coandă”- Buzău.

În cadrul proiectului sunt constituite reţele parteneriale compuse din şcoli care oferă calificări în acelaşi domeniu de pregătire. Acestea se confruntă cu probleme similare în dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare şi în consecinţă beneficiile colaborării într-o astfel de reţea sunt maxime. Prin dezvoltarea rețelelor parteneriale între școli proiectul răspunde direct acestei necesități. În vederea asigurării eficacităţii proiectului, pachetele de activităţi propuse realizează o abordare integrată, care presupune atât dezvoltarea, cât şi utilizarea competenţelor dobândite de aceştia în pilotarea instrumentelor şi metodologiilor. Programul de formare, sprijinul şi îndrumarea oferite grupului ţintă pe tot parcursul proiectului răspund in mod direct necesităţilor specifice ale acestuia.

In această perioadă 2019-2021, temele întâlnirii de la București sunt “ Studii comparative ale Centrelor de pregătire pentru performanță”, iar exemplul de bună practică prezentat de CTE este “Științele STEM într-o abordare a roboticii din centrul CPP-PERM“.