ANUNȚ

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC, SITUAT ÎN ALEEA PODUL GIURGIULUI 5, SECTOR 5, ESTE CENTRU DE BACALAUREAT

ÎNSCRIERILE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 2023, SESIUNEA IUNIE – IULIE,

SE FAC ÎN PERIOADA 12 – 16 IUNIE 2023, DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM:

LUNI, MARȚI, MIERCURI, JOI, 12 – 15 IUNIE: 1230-1600

VINERI, 16 IUNIE: 900-1200 

VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAȚI PROGRAMUL ȘI SĂ AVEȚI DOSARUL COMPLET

Acte necesare înscrierii:

  • Copie foaie matricolă, pentru absolvenții promoțiilor anterioare;

  • Copie certificat de naștere;

  • Copie buletin de identitate;

  • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);

  • 2 fotografii 3/4 tip diplomă;

  • Taxa de susținere probă, pentru elevii care s-au înscris de cel puțin două ori la examenul de bacalaureat, este de 145 lei/proba.

Director,

Prof. ing. Ghergu Diana