În atenția candidaților înscriși la Examenul de Bacalaureat, sesiunea august 2023

Candidații care au absolvit Colegiul Tehnic Energetic, promoție curentă sau promoție anterioară, vor susține Examenul de Bacalaureat în centrul de examen organizat la

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ

„DUMITRU MOȚOC”

Adresă: Str. Spătaru Preda 16, București

Director,

Diana Ghergu