Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE)

Schema de Granturi pentru Licee

Beneficiar: Colegiul Tehnic Energetic București

Titlul subproiectului: Bacalaureatul, angajament pentru certitudine (,,BAC”)

Acord de grant nr. 896/13.10.2020

 

Proiectul va fi derulat pe parcursul a trei ani (2020-2022) și își propune creșterea motivației pentru învățare prin educație participativă în vederea sporirii șanselor de reușită socială și profesională, creștere realizată prin activități subsecvente următoarelor obiective:

  • Creșterea gradului de conștientizare al elevilor în legătură cu importanța/necesitatea examenului de bacalaureat pentru viitorul profesional, creștere fructificată prin implicarea elevilor în activități remediale.
  • Schimbarea metodelor de predare – învățare eficientă: utilizarea cu precădere a metodelor participative, centrate pe nevoile elevilor, care va conduce la creșterea promovalilității cu 5% la bacalaureat până la finalul proiectului.
  • Formarea/dezvoltarea competențelor de învățare ale elevilor din Colegiul Tehnic Energetic.

 

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt cel puțin  120 de elevi din clasele IX-XII, în scopul asigurării accesului egal la educaţie, în special pentru grupurile cu riscuri particulare.

Aceștia provin de la toate profilele și specializările oferite de unitatea de învățământ, dar mai ales elevi din clasele terminale XI-XII, cu întârzieri în pregătirea școlară.

Elevii  vor fi cuprinşi atât în programe remediale, cât şi în programe de consiliere, de dezvoltare personală şi socio-emoţională, cât şi în activităţi extracurriculare.

Între elevii beneficiari direcţi ai proiectului se vor afla, cu prioritate,  elevii care aparţin grupurilor dezavantajate (copii care provin din familii monoparentale, din familii cu venituri mici şi foarte mici, care au părinţii plecaţi în străinătate, elevi care provin din mediul rural, elevi care nu locuiesc cu familia), care sunt cuprinşi în  toate activităţile proiectului și care vor fi consiliaţi individual sau în grupuri restrânse.

 

Echipa proiectului:

Coordonatorul de proiect: Ionela Nistor

Responsabil financiar: Mariana Andronic

Responsabil cu achizițiile: Valentina Beșleagă

 

Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE), împrumut Banca Mondială (8481-RO) | Ministerul Educației