ANUNȚ

 

ÎNSCRIEREA PENTRU CLASA a IX-a LICEU ZI

SE FACE LA SECRETARIATUL UNITĂȚII ÎN PERIOADA 15 – 20 IULIE 2022ÎN INTERVALUL ORAR:

 

vineri, 15 iulie: 900-1200  și   1300-1600

sâmbătă, 16 iulie: 900-1200

luni și marți, 18 iulie și 19 iulie: 900-1200  și   1300-1600

miercuri, 20 iulie: 900-1200

Documentele necesare :
– cererea de înscriere (se descarcă de aici);
– certificat de naștere elev (copie);
– cartea de identitate: elev și părinți/tutore (copie);
– adeverința cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a 
(original);
– foaia matricolă pentru clasele V-VIII (
în original cu calculul mediei generale);
– diploma de absolvire a învățământului gimnazial (original);
– fișa medicală 
(original).

Candidații care, în perioada menționată, nu își depun dosarele de înscriere se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia județeană.

DIRECTOR,

prof. ing. Ghergu Diana