Categoriile de concurs sunt:

  • Reciclare: Echipele înscrise la categoria Reciclare vor organiza colectarea separată a deșeurilor reciclabile și preluarea/ trimiterea acestora către centre de reciclare specializate.
  • Igienizare: Echipele înscrise la categoria Igienizare vor strânge deșeuri depozitate necorespunzător în areale naturale și se vor asigura de trimiterea acestora către firmele de salubritate sau colectorii de deșeuri autorizați.
  • Plantare: Echipele înscrise la categoria Plantare vor organiza acțiuni de plantare intra și extra-urbane a puieților forestieri (pentru împădurirea unui areal și/sau vor participa ca voluntari la astfel de acțiuni organizate de alte entități: ONG-uri, Ocoale Silvice, etc) și fructiferi, sau vor organiza activități de amenajare a spațiilor verzi din incinta unor instituții partenere (plantarea de arbuști ornamentali, răsaduri/bulbi de flori, amplasarea de mobilier confecționat din materale reciclabile)
  • Târguri de economie circulară: Echipele înscrise la categoria Târguri de economie circulară vor organiza colectarea de obiecte folosite, dar funcționale, și donarea lor către entități juridice (grădinițe, școli, spitale, orfelinate, biserici etc.), în scopul refolosirii acestor obiecte.

Observație! Pentru obținerea unor rezultate bune în concurs, recomandăm tuturor echipelor să atragă voluntari (alți elevi, alți profesori, personal didactic auxiliar și nedidactic, părinți, rude, prieteni, concetățeni), în desfășurarea activităților practice pe care le desfășoară!