Anexa la Ordinul ministrului educației nr. 5242/31.08.2022 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2023

CALENDARUL examenului național de bacalaureat – 2023

Sesiunea iunie – iulie 2023

 • 29 mai – 02 iunie 2023 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
 • 2 iunie 2023 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 12 – 14 iunie 2023 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română -proba A
 • 14 – 15 iunie 2023 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 14 – 16 iunie 2023 Evaluarea competențelor digitale – proba D
 • 19 – 21 iunie 2023 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 26 iunie 2023 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
 • 27 iunie 2023 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 • 28 iunie 2023 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
 • 29 iunie 2023 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
 • 3 iulie 2023 Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00 – 18,00
 • 4 – 6 iulie 2023 Rezolvarea contestațiilor
 • 7 iulie 2023 Afișarea rezultatelor finale

Sesiunea august 2023

 • 17 – 24 iulie 2023 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
 • 7 – 8 august 2023 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 8 august 2023 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 9 august 2023 Evaluarea competențelor digitale – proba D
 • 10 – 11 august 2023 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 16 august 2023 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
 • 17 august 2023 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 • 18 august 2023 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
 • 21 august 2023 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
 • 25 august 2023 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 – 18,00)
 • 26 – 28 august 2023 Rezolvarea contestațiilor
 • 29 august 2023 Afișarea rezultatelor finale

NOTĂ:
La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/comisiei de bacalaureat a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba, în situații excepționale, prelungirea perioadelor de susținere a probelor de evaluare a competențelor lingvistice sau digitale, de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.