Prof coordonator: Ing. ANGHEL CARMEN

Înființarea Clubului HoltIS în cadrul Colegiului Tehnic Energetic  București,  a venit din nevoia de încurajare a participării active a tinerilor în comunitate prin desfăşurarea de activităţi menite să dezvolte abilităţile sociale, spiritul civic şi lucrul în echipă şi să dezvolte sentimentul de apartenenţă la un grup.

Clubul are ca misiune implicarea tuturor elevilor/tinerilor din unitatea noastră de învăţământ implicați în proiect, din clasele, IX-XII, în activităţile desfășurate în cadrul clubului, indiferent de rasă, etnie, gen, limbă, naţionalitate, situaţie materială şi gradul sau tipul de deficienţă.

Plecând de la  obiectivele  propuse de Asociația  HoltIS, de dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor de conducere şi responsabilizare a membrilor cluburilor, de dezvoltarea abilităţilor de socializare şi relaţionare a membrilor cluburilor, de stimularea creativităţii şi rezolvarea de probleme, de promovarea diversităţii în rândul comunităţii, susţinerea interesului superior al copilului în comunitatea şcolară şi comunitatea locală, de implementarea proiectelor de succes care să răspundă nevoilor comunităţii,  precum și de Regulamentul de funcționare al clubului, am stabilit principiile de bază după care ne vom desfăsura toate activitățile și anume:

 1. a) Dezvoltarea abilităților de conducere – leadership;
 2. b) Principiul diversității;
 3. c) Principiul non-discriminării;
 4. d) Principiul toleranței;
 5. e) Principiul egalității de şanse;
 6. f) Centrarea pe succes.

Constituirea clubului a presupus asumarea răspunderii și responsabilității unui coach, profesor din cadrul Colegiului Tehnic Energetic care prin intermediului membrilor înscriși din rândul elevilor  au implementat   lunar un proiect în comunitate pe tematica menționată în structura anului holtisian. Activităţile, proiectele, evenimentele propuse spre desfăşurare vor fi în acord cu temele lunare structura fiind următoarea:

 • LUNA EDUCAŢIEI ŞI INOVAŢIEI (corespondentă Lunii Septembrie);
 • LUNA COMUNITĂŢII (corespondentă Lunii Octombrie);
 • LUNA TOLERANŢEI (corespondentă Lunii Noiembrie);
 • LUNA GENEROZITĂŢII (corespondentă Lunii Decembrie);
 • LUNA SĂNĂTĂŢII (corespondentă Lunii Ianuarie);
 • LUNA IUBIRII ŞI DANSULUI (corespondentă Lunii Februarie);
 • LUNA VOCAȚIEI ȘI A ORIENTĂRII ÎN CARIERĂ (corespondentă Lunii Martie);
 • LUNA MEDIULUI (corespondentă Lunii Aprilie);
 • LUNA FAMILIEI (corespondentă Lunii Mai);
 • LUNA SPORTULUI (corespondentă Lunii Iunie);

Pentru realizarea acestor proiecte,  a fost necesar ca membrii clubului să se întâlnească  cel puțin o dată pe săptămână, întâlniri în care fiecare : poate sugera posibile proiecte și să se  implice în implementarea lor, este activ în întâlnirile stabilite, este direct implicat în procesul de luare a deciziilor, participă activ în procesul de colectare a fondurilor necesare desfășurării activităților clubului, ajută la selectarea și implementarea proiectelor propuse de membrii clubului, propun racolarea altor membrii colaboratori.

Principalele motive pentru care elevii au dorit să se înscrie în acest proiect educațional  au fost:

 1. Comunicare – își poți îmbunătăți abilitățile de comunicare și relaționare cu cei din jur;
 2. Dorința de schimbare – pot întâlni alți tineri dornici de a schimba ceva în comunitățile din care fac parte;
 3. Dezvoltarea abilităților sociale – își dezvoltă spiritul civic și abilitățile sociale;
 4. Relațiile cu colegii – își pot consolida relațiile cu proprii colegi;
 5. Leadership – își pot dezvolta abilitățile de conducere –leadership;
 6. Creativitate – își pot testa simțul creativ;

7.Comunitate – pot contribui la implementarea unor proiecte de succes care să răspundă nevoilor comunității;

 1. Recunoaștere – pot beneficia de o adevereniță de recunoaștere a poziției de membru în cadrul Cluburilor Holtis.

Trăsăturile de caracter pe care trebuie să le aibă un membru al Clubului HoltIS  din cadrul Colegiului Tehnic Energetic sunt: generos, flexibil, tolerant, spiritual, conciliant, creativ, echilibrat, prietenos, cu spirit de echipă/colegialitate, să stimuleze şi să sprijine iniţiativele membrilor, să reprezinte o sursă de încurajare şi de motivare.

Clubul nostru a fost în primul an de activitate  in anul școlar 2021-2022 și a fost constituit din 33 membrii activi  înscriși pe platforma HoltIS,  1 coach și 2 profesori cu titlu de voluntari.  Nu am avut cazuri în care să se piardă calitatea de membru. Calitatea de membru se pierde, conform regulamentului atunci când:  membrul are un comportament inadecvat constant şi perturbă buna desfăşurare a clubului; nu respectă regulile şi principiile clubului;  are mai mult de 5 absenţe consecutive nemotivate şi mai mult de 10 absenţe într-un an de activitate; nu participă la proiecte sau alte activităţi iniţiate de club sau  folosește inadecvat fondurile clubului;

Clubul nostru  are 4 departamente: Departamentul de Resurse Umane,  Departamentul de Proiecte, Departamentul de Relații Publice și Marketing, Departamentul de Fundraising.  Departamentele sunt conduse de coordonatorii de departament aleși prin vot secret cu majoritatea simplă (50% + 1) de către membrii din fiecare departament. Fiecare coordonator de departament are responsabilitatea de a completa pe platformă Anexa 5, după fiecare întâlnire realizată de propriul departament, ca dovadă a activității.

Departamentul de resurse umane are următoarele atribuții: supervizează și sprijină candidații în activitatea de voluntariat, după cele trei luni în care candidații fac voluntariat în cadrul clubului, departamentul de resurse umane face recomandri pentru calitatea de membru al clubului, verifică candidaţii dacă au îndeplinit toate condiţiile, propune organizarea voturilor de admitere ca membru, organizează interviuri cu fiecare candidat la care participă și cel puțin un membru din Comitetul de Conducere, recomandă admiterea candidatului, coordonatorul de departament are responsabilitatea de a completa Anexa 5 după fiecare întâlnire a departamentului.

Departamentul de proiecte are următoarele atribuții: coordonează proiectele inițiate de club, stabilește grupurile de lucru pentru fiecare proiect în parte cu sprijinul Comitetului de Conducere, realizează și propune către Comitetul de Conducere un plan al proiectelor pe următoarele 6 luni având precizate grupurile de lucru.

Departamentul de relații publice și marketing are următoarele atribuții:  promovează activitățile defășurate de club, realizează mesaje și conținut media și le promovează în social media, recrutează membrii noi, realizează materiale (afișe, postere, flyere etc.).

Departamentul de fundraising are următoarele atribuții: realizează campanii de strângere de fonduri și caută sponsori și sponsorizări pentru desfășurarea proiectelor clubului, coordonează activitățile legate de strângerea de fonduri și facilitează semmarea contractelor de sponsorizare.

Trebuie să subliniem  rezultatele deosebite din activitatea clubului corespunzătoare lunilor aprilie,  mai, iunie.

In luna aprilie – Luna Mediului, am desfășurat o campanie puternică de promovarea a educației  pentru colectare  și reciclare selectivă la nivelul întregii unități școlare, prin realizarea și popularizarea afișelor tematice, prin crearea unor puncte de  colectare atât  a ambalajelor hârtie-carton, plastic și metal, deșeuri organice, sticlă dar și containere DEE, prin întâlniri de informare,  dezbateri, concursuri pe tema reciclării și participare la campania de implementare a proiectului “Curățăm România“ prin informare despre prevederile legale privind  regimului deșeurilor.

“Eco Provocarea” a fost  un concurs național de educație de mediu, organizat de ViitorPlus – asociația pentru dezvoltare durabilă, pentru elevii și profesorii din  colegiul nostru, complementar temei lunii Mediului Echipele înscrise în concurs, conform regulamentului, colectează sau reciclează, igienizează areale naturale sau plantează și promovează principiile, valorile și ideile în care cred, atrag voluntari și pun umărul la misiunea extinsă a celor interesați de viitor: o planetă mai curată.”. Membrii echipei poartă denumirea de ecoambasadori. Colegiul Tehnic Energetic este înscris la secțiunea RECICLARE- deșeuri electrice (baterii, lămpi de iluminat, becuri, telefoane mobile, ulei uzat, aparate electrice uzate), spațiu pentru depozitarea acestora fiind la intrarea profesorilor unde în containere speciale am gestionat  desfășurarea organizată  a activităților practice.  Bineînțeles că am îndemnat să  folosim și  să promovăm reciclarea și la celelalte recipiente de colectare  selectivă (recipiente colorate) aflate  pe coridoarele școlii noastre. Deșeurile se pot colecta prin intermediul recipientelor de colectare separată, prin diverse evenimente și campanii interne sau prin activități individuale. Ecoambasadorii au fost cei care promovează acest proiect în cadrul CTE prin ateliere educaționale,  prin campanii de conștientizare pe teme specifice temei și au  cules dovezile activităților  complementare (poze cu deșeurile reciclabile, poze la punctul de reciclare, promovare pe site-ul școlii, Instagram, facebook)  pe care le-am centralizat pe platforma ECO PROVOCAREA. Atelierele educaționale  au fost  desfășurate în workshopuri de resurse educaționale, în sala de festivități conform calendarului care a fost făcut public sau în  sălile de clasă la orele de dirigenție.

Elevii școlii profesionale, au realizat un filmuleț de prezentare a profilului și a lucrărilor practice din  laboratoarele CTE București in cadrul Competiției video “Săptămâna Europeană“ a competențelor profesionale  din Proiectului Erasmus +”Meseria mea verde”, organizat de ANPCDEFP, în parteneriat cu Corpul European de Solidaritate, derulată în cadrul European Vovațional Skills Week, ediția 2022. Clipul video  a transmis cum ar vrea și ar putea să facă ca meseria pentru care se pregătesc șă ajute mediul care ne înconjoară, să devină mai verde și mai puțin poluat, mai bun pentru noi și generațiile viitoare, ca lumea în care trăim să fie mai verde, mai durabilă și mai bună.

Prin parteneriatul  cu Colegiul Economic ”Costin Kirițescu” în cadrul Proiectului educațional ”Fii Eco Creativ”, elevii noștrii au realizat rebusuri/ integrame și desene/ picturi, pe teme ecologice  și de protecția mediului,

Totul a culminat cu “Săptămâna Verde” în care tot colegiul a fost implicat  în diverse activități   practice educative pe  această temă. Concursul Artă prin deșeuri” a finalizat activitatea  din această lună cu construcție de machete din materiale reciclabile.

Luna mai alocată ca Luna Familiei a adus în  Colegiul Tehnic Energetic activități  deosebite prin participări în cadrul Concursului Național “O viață fără riscuri! Securitatea și sănătatea mea“  Ediția a IX-a, realizări de prezentări PowerPoint, eseuri, desene pe teme cultural – artistice , cultură și civilizații la Concursul Municipal  “Să descoperim  împreună România autentică“  pentru promovarea patrimoniului national, cu rezultate excepționale (două premii I).

O activitate  de succes in luna mai, a fost proiectul  de educație la nivel preuniversitar ,,Fii avocat in școala ta!” care are ca obiect desfășurarea de acțiuni comune de educare, informare, consiliere, monitorizare pentru înlesnirea implementdrii educației juridice în unitatea de învățământ prin facilitarea accesului elevilor la cunoștințe elementare în privința drepturilor și responsabilitităților lor, dar și a răspunderii lor civile și penale.

Luna iunie – luna Sportului  vine cu parteneriate pe tema pregătirii pe situații de urgență, prin parteneriate cu Poliția Română și cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Dealul Spirii” Bucureşti – Ilfov, cu aplicații la nivelul colegiului, cu vizite la sediul pompierilor, întâlniri cu pompierii în cadrul școlii, activități practice, experiențe expoziții. Remarcabile sunt rezultatele la concursurile naționale tehnico-aplicative “Prietenii Pompierilor“ și “Cu viața mea apăr viața“ la care elevii noștrii au câstigat premiul I și o mențiune la probele practice și sportive.

Intrucât considerăm un succes acest proiect educațional sperăm să-l continuam  și în anii următori, să ne găsim energia necesară ca să ne implicăm și în alte activități educative.