Planul de acțiune a școlii in format PDF – click aici

Documentul are următorul cuprins:

Capitolul I. Context

Viziunea

Misiunea şcolii

Profilul actual al liceului

Rezultatele anului şcolar 2020-2021, realizări, disfuncţionalităţi

Priorităţi naţionale

Priorităţi regionale şi locale

Capitolul II. Analiza nevoilor

Analiza mediului extern

Analiza mediului intern

Analiza SWOT

Rezumat al aspectelor principale care necesita a fi dezvoltate; obiective specifice, ținte, acțiuni

Capitolul III. Plan managerial, plan operational 2021-2022

Capitolul IV. Consultare, monitorizare, evaluare

Consultare

Monitorizare, evaluare

Apreciere generală CEA