OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2023-2024

 Nr.inreg.6072/22.11.2022

VIZIUNEA ŞCOLII:

Promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil şi asigurarea unei bune comunicări cu societatea pot fi un model de progres educaţional, care sa formeze tineri capabili de integrare în  comunitate şi pe piaţa forţei de muncă.

Proiectul individual poate fi acordat cu cel social prin intermediul scolii si al familiei.

MISIUNEA ŞCOLII:

Colegiul Tehnic Energetic isi asuma misiunea de a crea elevilor sai un cadru propice formarii si dezvoltarii  cunostintelor teoretice si competentelor de specialitate  necesare calificarii profesionale superioare si continuarii studiilor.

Prin programele educationaleoferite, se asigura interacţiunea şcolii cu mediul social, cultural şi economic, transformarea acesteia într-un centru de resurse  pentru elevi si parinti, in scopul pregatirii integrarii absolventilor in societatea moderna si economia de piata.

Profilul actual al liceului

“ Colegiul Tehnic Energetic” este cunoscut sub actuala denumire din anul 2001 dar are o lunga istorie. Infiintat in anul 1910 ca “ Scoala de Arte si Meserii” ,  a functionat chiar si in timpul refugiului de la Iasi din perioada primului razboi mondial.Intre anii 1936-1947 a functionat ca Liceul Industrial nr. 2 cu 8 clase. Odata cu reforma invatamantului din anul 1948 s-a infiintat Scoala Medie Electrotehnica avand ca scop pregatirea de cadre medii tehnice pentru industria electrotehnica. Dupa extinderi succesive ale bazei materiale, incepand cu anul scolar 1951-52 unitatea de invatamant devine „Centrul Scolar  Mediu de Energie Electrica si Electrotehnica – Iosif Ranghet” prin infiintarea unei sectii serale si a uneia fara frecventa.

Actuala locatie, din Aleea Podul Giurgiului nr. 5, sector 5 a fost construita in mai multe etape intre anii 1966-1981.

În anul 1995 scoala a fost cooptata in programul Phare VET Ro 9405 ca scoala de demonstratie in domeniul energetic si astfel a  beneficiat de o dotare deosebita a laboratoarelor de specialitate.

In anul 2010 s-a incheiat reabilitarea scolii si dotarea cu mobilier si mijloace de invatamant prin Programul BEI si Primaria capitalei.

A fost aprobat proiectul de infiintare a unui SMART LAB, prin programul PNRR, care va contribui la mai buna pregatire practica si aplicativa a elevilor nostri.

Din anul 1998 profesorii si elevii scolii au participat la diferite programe internationale: Leonardo da Vinci, Socrates, ERASMUS, POS-DRU, finalizate cu schimburi de experienta, dotari suplimentare, instruire pentru elevi.

Aceste proiecte au adus beneficii scolii si persoanelor implicate, elevi si cadre didactice.

In planul de invățământ există discipline/module de specialitate, fie cerute de elevi și părinți (CDS- Educație pentru sănătet, Literatura și abilitățile de viață), fie elaborate in parteneriat cu agenții economici, în funcție de specializarea claselor (CDL)

Scoala cuprinde următoarele niveluri de invatamant:

  • liceu (zi/31clase, frecventa redusa/7 clase)
  • scoala profesionala dual (1 clasa)
  • şcoala postliceală de maiştri(2 clase)

Unitatea şcolară funcţionează în două schimburi, intre orele 8-20.

Colegiul Tehnic Energetic  colaborează cu firme de profil din domeniile de pregatire pe care le asigura și care sunt interesate să angajeze absolvenţii nostrii: E–Distributie Muntenia, STRABAG SA, BSS SRL, ELECTROCENTALE SA, CONTINENTAL SRL .

O colaborare buna există cu firmele SIVECO SA, RDS-NET care furnizeza Internet si telefonie mobila gratuita, Organizatia Junior Achivement, Asociatia Antidrog, Agentia Nationala Socrates, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Uniunea avocatilor din Romania.

De asemenea colaboram cu firma medicală MEDLINE, Primăria sector 5, Poliţia Comunitară, Jandarmeria.

Scoala este monitaorizata video, in interior si exterior, exista cabinet medical cu medic si asistent.

In școală se acordă atenție, dezvoltând proiecte și parteneriate cu ONG-uri pentru integrarea elevilor proveniți din minorități, cu precădere rromi (care sunt școlarizați în număr destul de mare) și a elevilor cu CES.

Elevii au participat la concursuri de cultura generala sau de specialitate, obtinand premii si mentiuni.

Tot personalul didactic al școlii este calificat, iar acoperirea cu personal didactic auxiliar si nedidactic este suficienta.

Aprobat in CA din 29.11.2022