Strategia CT Energetic  prin proiecte europene /internaționale este de reducerea  decalajelor în ceea ce privește pregătirea profesională și educația în domeniul tehnic a alevilor noștri față de  alte tări europene. Activitățile prin care se dorește implementarea acestei strategii sunt:

  • Implicarea cadrelor didactice, în număr cât mai mare în dezvolatrea de proiecte europene/internaționale, astfel încât experianța dobândită să fie utilă școlii.
  • Participarea la schimburi de experianță a cadrelor didactice/elevilor în domenii de interes pentru dezvoltarea instituțională;
  • Derularea de stagii de pregătire a elevilor din domeniul Tehnic cu precădere a celor din învățământul profesional.