Acest proiect Save Electrical Energy Together S2ET răspunde priorității UE de combatere a schimbărilor climatice, va oferi secțiilor noastre PRO de electricieni, din 44 de cursanți francezi și români, oportunitatea de a-i sensibiliza pentru a aduce schimbări pozitive în modul lor de lucru pentru a deveni electricieni eco-responsabili în ceea ce privește consumul mai mic de energie electrică prin crearea de Smart Homes și utilizarea a energiilor neconvenționale. Proiectul va aborda activități de combatere a risipei de energie prin lucrări practice la instalațiile electrice conectate (managementul circuitelor de iluminat, managementul circuitelor de priză, managementul încălzirii și rulourilor, fibră optică). Activități în care cursanții se vor întâlni cu electricieni care lucrează în automatizarea locuinței, în FO și companii cu reședința în clădiri inteligente. Elevii vor desfășura activități concrete de colaborare pe eTwinning, cum ar fi: puzzle, chestionar, logo, slogan, imagine interactivă, realizarea lucrărilor practice despre SH & FO, broșură de mobilitate. În plus, cursanții vor trebui să promoveze unul dintre cele 3 principii ale Pactului ecologic al UE, și anume îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor noastre ca viitori electricieni cu abilități în tranziția digitală a clădirilor, în timp ce profesorii vor crea declarații de laborator și tutoriale.

Obiective specifice/ generale (cognitive , specializate, digitale, interculturale, transversale, pedagogice):

 • Analiza contextelor istorice / climatice / tehnologice trebuie să permită înțelegerea rolurilor diferiților actori politici și industriali, în cadrul punerii în practică a Green Deal.
 • Dezvoltarea și fixarea cunoștințelor acestora, în domeniile SH & FO, pentru a răspunde angajamentului față de UE, de a atinge neutralitatea carbonului în cadrul UE, până în anul 2050.
 • Descoperirea meseriei de electrician
 • Perfecționarea gesturilor și a cunoștințelor profesionale printr-o experiență remarcabilă și prin realizări concrete.
 • Întărirea lucrului în echipă (simțul inițiativei, al organizării, asumarea răspunderii și autonomiei).
 • Dezvoltarea și perfecționarea folosirii TIC și a aplicațiilor SH
 • Lărgirea orizontului cultural al elevilor prin descoperirea celor 2 țări ale UE și a obiceiurilor acestora
 • Schimb de bune practici pedagogice între profesori.
 • Munca în echipă într-o manieră transversală.
 • Îmbunătățirea ambianței în clasă.
 • Îmbunătățirea dimensiunii europene a EFP, prin colaborarea cu țările din UE.
 • Revalorificarea imaginii unităților noastre EFP.
 • Asigurarea perenității acestui parteneriat și apoi extinderea lui.