PROCEDURA DE SELECŢIE A PARTICIPANŢILOR LA MOBILITĂŢI
ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS + ÎN DOMENIUL FORMARE
PROFESIONALĂ VET PROIECT CU NR. 2023-1-RO01-KA121-VET000125412 – Anul II –


❖ Date generale despre proiect
Proiectul cu nr. 2023-1-RO01-KA121-VET-000125412 este implementat în perioada 01.06.2023-31.08.2024 și a fost aprobat în urma obținerii Acreditării Erasmus a ISMB cu nr. 2021-1-RO01-KA120-
VET-000047087 pentru perioada 2022-2027. Inspectoratul Școlar al Municipiului București și-a propus
prin Planul Erasmus să elaboreze proiecte care să asigure participarea unui număr cât mai mare de cadre
didactice la cursuri de formare și job shadowing, facilitând accesul la servicii educaționale de calitate și
contribuind la dezvoltarea unei educații durabile.
❖ Activitățile proiectului se vor desfășura în cadrul unui consorțiu, coordonat de ISMB. În cadrul
consorțiului vor fi incluse unități VET din municipiul București. Aceste școli au fost selectate în funcție
de nevoile identificate la nivelul municipiului București și de starea și calitatea învățământului din fiecare
unitate de învățământ la finalul anului școlar în curs. Din fiecare unitate de învățământ a consorțiului vor
participa la activitățile celui de-al doilea an de proiect cadre didactice VET, directorul sau directorul
adjunct, administratorul de patrimoniu, iar din cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București
inspectori școlari cu atribuții în managementul de proiect și în domeniul VET.
❖ Obiectivele proiectului (activitățile de formare) propuse pentru anul al doilea al acreditării:

 1. Imbunătățirea competențelor profesionale a 36 de persoane din cadrul instituțiilor de învățământ VET
  din domeniul tehnic (domeniile: electronica automatizări, electric, energetic, informatică, mecanică,
  electromecanică, producție media, tehnici poligrafice, transporturi, fabricarea produselor din lemn,
  construcții, instalatii și lucrari publice, materiale de constructii, industrie textila si pielarie, chimie
  industriala) și Inspectoratul Școlar al Municipiului București prin participarea la activitati de tip job
  shadowing la agenți economici de profil din Franța, Portugalia și Spania;
 2. Creșterea atractivității metodelor de organizare a stagiilor de practică VET prin participarea la stagii de
  job shadowing la agenți economici din Franța, Portugalia și Spania a cadrelor didactice VET din unitatile
  consortiului, a administratorului de patrimoniu, a directorului/directorului adjunct, inspectori școlari cu
  atribuții în managementul de proiect sau în domeniul VET;
 3. Creșterea numărului de parteneriate licee VET – agenți economici europeni cu 5 parteneriate în primii
  doi ani, în vederea realizării de stagii de practică a elevilor VET la agenți economici din UE;

❖ Pentru anul al II-lea au fost selectate 3 mobilități de tip job shadowing care vor contribui la realizarea
obiectivelor.
La stagile de job shadowing vor participa 36 persoane din unitățile partenere și inspectori școlari din
ISMB.
Observații:
a) administratorul de patrimoniu poate participa la activitatea de job shadowing, pentru a dezvolta
competențe de organizare a atelierelor de practică din unitatea de învățământ;

Pentru mai multe detalii: