MOBILITATE INDIVIDUALĂ

NR. PROIECT:2023-1-RO01-KA121-VET-000125412

DOMENIUL- EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ – VET TIPUL ACTIVITĂȚII: JOB SHADOWING -ID 25412-MOB-0009

Obiectivele proiectului (activitățile de formare) propuse pentru anul al doilea al acreditării:

1. Îmbunătățirea competențelor profesionale a 36 de persoane din cadrul instituțiilor de învățământ VET din domeniul tehnic (domeniile: electronica automatizări, electric, energetic, informatică, mecanică, electromecanică, producție media, tehnici poligrafice, transporturi, fabricarea produselor din lemn, construcții, instalatii și lucrari publice, materiale de constructii, industrie textila si pielarie, chimie industriala) și Inspectoratul Școlar al Municipiului București prin participarea la activitati de tip job shadowing la agenți economici de profil din Franța.

2. Creșterea atractivității metodelor de organizare a stagiilor de practică VET prin participarea la stagii de job shadowing la agenți economici din Franța a cadrelor didactice VET și a inspectorilor școlari cu atribuții în managementul de proiect sau în domeniul VET;

3. Creșterea numărului de parteneriate licee VET – agenți economici europeni cu 5 parteneriate în primii doi ani, în vederea realizării de stagii de practică a elevilor VET la agenți economici din UE;

Pentru anul al II-lea au fost selectate 3 mobilități de tip job shadowing care vor contribui la realizarea obiectivelor.

CALENDAR MOBILITĂȚI.

Sistemul de învățământ francez – Cum se prezintă azi?

Liceal

 • Elevilor li se deschid noi orizonturi. Pot opta fie spre liceul cu caracter general, tehnologic sau profesional.
 • Acesta din urmă constituie un model aparte de liceu, ales în general de către elevii cu obiective profesionale clar definite. Versiunea ”scurtă” are o durată de 2 ani, iar cea ”lungă”, de 4 ani permite și maturitatea profesională.
 • Obținerea diplomei profesionale facilitează continuarea studiilor ori inserarea în viața activă.
 • Restul preferă profilul general și tehnologic. Cu o durată de 3 ani.
  • Seconde (clasa a X-a);
  • Première (clasa a XI-a);
  • Terminale (clasa a XII-a).
 • Primul an este egal pentru toți. Însă din clasa a XI-a (liceele generale), liceenii își aleg ramura ce-i va pregăti pentru Bac (diploma de stat) și apoi pentru carieră. Profilul tehnologic include în schimb alte 8 ramuri, precum management, hotelier, design, industrie, agronomie, muzică etc.