La Colegiul Tehnic Energetic,  numărul persoanelor vaccinate împotriva Covid 19 este de 41 din 65 în total, reprezentând 63,07%.
Pe categorii de personal, situația este următoarea:
– cadre didactice: 26 vaccinate din 41 (63,40%);
– personal didactic auxiliar: 6 vaccinate din 10 (60%);
– personal nedidactic: 9 vaccinate din 14 (64,28%).
În toate categoriile de personal au fost înregistrate și 10 cazuri de îmbolnăvire, care nu au impus deocamdată vaccinarea, având anticorpi în mod natural.

 

Director,

Diana Ghergu