PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Anunț de presă
privind începerea implementării proiectului intitulat
SMART DIGITAL LAB – COD F-PNRR-SmartLabs-2023-1878
la COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC din BUCUREȘTI, SECTOR 5


COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC anunță începerea implementării proiectului intitulat „SMART DIGITAL LAB – COD F-PNRR-SmartLabs-2023-1878” și având codul F-PNRR-SmartLabs-2023-1878.

Proiectul se va derula în perioada 01/06/2023 – 31/01/2025, are o valoare totală de valoarea totală a proiectului 351.021,05 lei din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 294.975,65 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 56.045,38 lei, iar valoarea semelor neeligibile este de 0,00lei și  va fi finanțat integral printr-un ajutor financiar nerambursabil acordat în cadrul apelului de proiecte „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor” din Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru Noua Generație, Componenta 15. Educație, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Obiectivele proiectului sunt:

  • Crearea unui ecosistem de inalta calitate si performanta in cadrul institutiei prin asigurarea infrastructurii educationale de tip laborator inteligent ce contine tehnologie si mobilier colaborativ prin care urmarim crearea, dezvoltarea si implementarea unei sali complexe de curs, de tip STIAM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică), pentru a oferi oportunități de învățare prin experiență, astfel încât elevii, sub îndrumarea profesorilor din toate ariile curriculare, sa devină utilizatori independenți care pot dobândi competențele digitale avansate pentru a îmbrățișa oportunitățile oferite de noile tehnologii și meseriile
  • viitorului.
  • Cresterea competentelor digitale ale elevilor prin asigurarea accesului gratuit tuturor elevilor liceului la infrastructura digitala avansata precum si la metode de invatare avansate pentru imbunatatirea constanta a competentelor digitale ale elevilor nostri.
  • Imbunatatirea competentelor digitale ale cadrelor didactice prin asigurarea unui program complex de formare a cadrelor didactice ale institutiei ce vizeaza utilizarea echipamentelor digitale achizitionate precum si aplicarea unor metode noi de pedagogie digitala ce integreaza si competente digitale precum predarea si invatarea bazata pe proiecte (project based learning), predarea si invatarea mixta (blended learning).

Realizarea obiectivelor proiectului va avea un impact pozitiv asupra actului educațional, o învățare digitală de calitate și inovatoare fiind captivantă și interactivă, completând metodele tradiționale și oferind platforme de colaborare și de creare de cunoștințe.

Persoana de contact: Ghergu Diana

E-mail contact: energetic_bucuresti@yahoo.com

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană-UrmătoareaGenerațieUE”

http://mfe.gov.ro/pnrr/

http://www.facebook.com/PNRROficial/